Het bestuur van de stichting ladderwagen Den Helder bestaat uit:

Voorzitter Andrë de Haan

Secretaris/persvoorlichter: Frank Does
Penningmeester: Edwin Vijverberg
Sponsor/donatiewerving: Julio Bernabela

Leden:
Jac Dienst
Ab v/d Walle
Rob De Bruin
Alwin Dillen
Danny vd Roer
Cees Jan Maats
Joop Smit